Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
18 APRIL 2024

NHÂN VIÊN VI SINH (BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG)

CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ

 

NHÂN VIÊN VI SINH

 

Kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm theo quy định lấy mẫu và quy định kiểm tra từng loại thành phẩm

 

-Đánh giá chất lượng vi sinh thành phẩm trước khi nhập kho, so sánh kết quả kiểm tra thực tế với tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm để đưa ra đánh giá cho từng chỉ tiêu.

 

- Đáng giá chất lượng vi sinh nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trước khi nhập kho sau khi đọc kết quả sau ủ.

 

- Pha môi trường nuôi cấy vi sinh

 

- Chuẩn bị mẫu thành phẩm sữa nước cần kiểm tra cho ngày hôm sau.

 

-Lấy mẫu kiểm tra vệ sinh con người, môi trường, nhà xưởng, thiết bị.

 

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

 

EMAIL ỨNG TUYỂN: LAINT@NUTRIBIZ.COM

 

NƠI LÀM VIỆC:

Lô số 23-1 và 23-5, Đường số 6, KCN Quốc Tế Protrade - Xã An Tây - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương.

 

Viết bình luận của bạn: