Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
02 JULY 2021

Một Số Mô Hình Sản Xuất

Khi bước vào môi trường sản xuất chuyên nghiệp bạn phải làm quen với các khái niệm sau để không bị rơi vào hoàn “NHƯ TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG” trong các cuộc họp nhé.

Mô hình Make to Stock (MTS)

Đây là mô hình mà công ty bạn sản xuất ra hàng hóa, lưu hoặc phân phối vào các kho và bán ra theo các dự báo của bộ phận kinh Doanh.

Mô hình Make to Order (MTO)

Với mô hình này, công ty chỉ sản xuất ra sản phẩm khi nhận được đơn đặt hàng từ đối tác. Đặc biệt các công ty gia công là đa phần hoạt động theo mô hình này. Ưu thế của nó là giảm thiểu tồn kho tối đa và sản xuất ra từng lô sản phẩm đặc trưng, chuyên biệt cho từng khách hàng. Nhưng nhược điểm là công ty luôn ở trong thế bị động, rất khó lập kế hoạch và khó tiên lượng sản lượng cho các tháng, các quý và cả năm.

Hai mô hình MTS và MTO là hai mô hình hay được các Doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh (FMGGs) áp dụng nhất. Trong các cải tiến (lean/kaizen) thường được áp dụng cho các Doanh nghiệp loại này, cũng hay đi sâu vào phân tích chúng để cải tiến các khoảng thời gian trong toàn bộ quá trình.

Mô hình assemble-to-order (ATO)

Có đôi chút giống MTO, mô hình lắp ráp theo đơn đặc hàng hướng đến các doanh nghiệp về máy móc thiế bị công nghệ. Khi đó mặc dù bên ngoài vẫn là hình dạng giống nhau nhưng tùy vào yêu cầu mà cấu hình máy móc, chức năng sẽ được “customized” tối đa.

Mô hình engineer-to-order (ETO)

Mô hình này hay được áp dụng ở các công ty thiết kế - chế tạo máy móc hoặc các công ty về giải pháp kỹ thuật. Công ty bạn sẽ làm việc với khách hàng từ khi sản phẩm chưa hình thành cho đến khi đáp ứng được các yêu cầu về sản phẩm của họ.

 

Viết bình luận của bạn: