Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
24 MARCH 2021

MỘT CUỘC CHƠI CÂN BẰNG

Dẫu biết đời không bao giờ có công bằng tuyệt đối, nhưng thiết nghĩ mọi thứ nên cân bằng ở một chừng mực nhất định, có cho và có nhận. Khi nói về mối tương quan giữa người làm công và người làm chủ thì có vẻ đó cũng nên là Một Cuộc Chơi Cân Bằng, trong đó:

Với vai trò người làm thuê, bạn cống hiến hết mình cho tổ chức. Thực hành tương tự năm điều Bác Hồ dạy. Yêu công ty, quý đồng nghiệp, tin tưởng sản phẩm và giá trị mà công ty mang lại. Ngừng đòi hỏi những vụn vặt đời thường, bỏ qua những chuyện công sở phù phiếm mà tập trung vào việc tạo ra giá trị. Muốn được trả công 10 đồng, đừng đấu tranh cho mệt, hãy làm ra 30, 40 đồng cho ông chủ. Người làm thuê nào mà đi nói xấu tổ chức của mình thì cũng không đáng được thuê, nếu cảm thấy bị bất công, bị trả lương thấp, bị a,c,b,d,x,y,z thì cứ tự nhiên xin nghỉ. Song song với quyền được sống, được làm người, được mưu cầu hạnh phúc thì xin nghỉ việc cũng là quyền tự nhiên của con người, không ai cấm được.

Với vai trò làm chủ, đừng bắt nhân viên phải trung thành với bạn, họ làm cho bạn 03 năm đã là trả hết ơn nghĩa, đào tạo mà bạn dành cho họ. Muốn họ ở lại với bạn 05 hay 10 năm thì phải tạo ra cho họ một cuộc sống ấm no, cho họ cái quyền tự hào với thương hiệu họ gắn bó. Bạn phải thấy thẹn khi nhân viên ở mãi với bạn mà mãi không lớn lên được, thui chột khát vọng và sống lẫn quẩn với những nhỏ nhoi. Hãy cảm thấy vui mừng khi nhân viên tìm được một công việc tốt hơn bạn có thể dành cho họ, hãy thoải mái khi họ sử dung kinh nghiệm, kiến thức kỹ năng mà bạn đã từng dạy họ ở một tổ chức mới.

Hãy tạo một cuộc chơi cân bằng nhất có thể! 

Viết bình luận của bạn: