Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
14 JUNE 2021

Luật Hiện Đại Hóa An Toàn Thực Phẩm Của Mỹ FSMA

(Food Safety Modernization Act)

Luật hiện đại hóa An toàn thực phẩm của Mỹ - FSMA được kí ban hành bởi Tổng thống Mỹ Obama ngày 04 tháng 01 năm 2011, kể từ tháng 9 năm 2018 luật FSMA quy định tất cả các nhà chế biến thực phẩm nội địa Mỹ hay trên toàn thế giới muốn xuất khẩu thực phẩm vào Mỹ bắt buộc đáp ứng luật FSMA.

Luật này đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa toàn diện chứ không còn chỉ kiểm tra ở biên giới. Luật này yêu cầu việc đầu tiên là doanh nghiệp phải đăng ký với FDA để được cấp phép nhập khẩu thực phẩm vào Mỹ.

Theo Luật FSMA, các cơ sở sản xuất chế biến, đóng gói hoặc nơi lưu trữ thực phẩm bao gồm thức uống và thực phẩm chức năng phải làm thủ tục đăng ký với FDA để được FDA cấp mã số

Các nội dung trọng điểm của luật FSMA là:

1. Các chiến lược bảo vệ thực phẩm khỏi bị làm giả cố ý
2.Vận chuyển thực phẩm cho người và động vật hợp vệ sinh
3.Quy tắc sản xuất an toàn cuối cùng và báo cáo tác động môi trường
4.Các chương trình xác nhận nhà cung cấp nước ngoài (FSVP)
5.Chứng nhận bên thứ ba tin cậy
6.Giám sát ngăn ngừa đối với Quy tắc cuối cùng thực phẩm cho người
7.Kiểm soát ngăn ngừa đối với Quy tắc cuối cùng thực phẩm cho động vật.

Đồng thời Luật FSMA cũng quy định các doanh nghiệp phải nộp “Bảng phân tích mối nguy và kế hoạch an toàn thực phẩm – Food Safety Plan” được xây dựng và ban hành bởi nhân viên được FDA chứng nhận đủ năng lực về kiểm soát phòng ngừa trong thực phẩm - “Preventive Controls Qualified Individual (PCQI)”.

Viết bình luận của bạn: