Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
22 JUNE 2021

LI-XĂNG LÀ GÌ?

Trước khi đi vào phân tích từ Li-xăng, chúng ta cùng tìm hiểu một số khái niệm nhé

-Nhãn hiệu (trade mark): là “các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau” như Logo, tên, kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm,…

-Sáng chế (Pattern): Là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

-Giải pháp hữu ích: Là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Khi người chủ sở hữu đăng ký với cơ quan quản lý về nhãn hiệu, sáng chế hay Giải Pháp Hữu Ích thì họ được cấp quyền sở hữu- hay sở hữu trí tuệ (quyền cao nhất) với chúng.

Vậy Li-xăng là gì?

Li-xăng được hiểu  việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao cho người khác sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục giữ quyền sở hữu các quyền đó.

Ví dụ trong hình này có thể hiểu là Tập Đoàn Mondelez International là đơn vị sở hữu nhãn hiệu Kinh Do (Bao gồm logo Kinh Do và cả các thiết kế công nghiệp liên quan) và tập đoàn này ủy quyền/cho phép Mondelez International AMEA Singapore sử dụng hình ảnh nhãn hiệu này trong các sản phẩm của mình.

Nếu quay về lịch sử sẽ thấy công ty Kinh Đô được bán cho Tập đoàn Mondelez International, vì vậy tập đoàn này có quyền cao nhất đối với nhãn hiệu Kinh Đô, các kiểu dáng, logo, slogan…của công ty bánh kẹo Kinh Đô trên phạm vi toàn cầu (nếu trước khi được mua Kinh Do đã đăng ký trên phạm vi toàn cầu hoặc sau khi thuộc về Mondelez International , họ đăng ký trên phạm vi toàn cầu). Bởi vậy nếu công ty Mondelez International AMEA Singapore muốn sản xuất dưới tên Kinh Đô thì buộc phải ký hợp đồng Li-xăng với tập đoàn, cũng chính là công ty mẹ của mình. Bạn sẽ đặt ra câu hỏi: sao phải rắc rối như vậy?

Trả lời: Bởi vì người sở hữu nhãn hiệu Kinh Đô lúc này tập đoàn Mondelez chứ không phải công ty Mondelez Singapore. Mondelez Singapore có thể gồm nhiều cổ đông ngoài công ty mẹ. Hoặc một khả năng là Mondelez Singapore có thể đi gia công ở một nhà máy khác.

Khi mua các dòng sản phẩm của Unilever (Ví dụ BỘT GIẶT OMO) bạn cũng sẽ thấy câu tương tự. Khá lý thú phải không?

Viết bình luận của bạn: