Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
05 FEBRUARY 2021

Đào tạo Quản Lý Sản Xuất cho tập đoàn FPT

CEFTworks may mắn được đồng hành chia sẻ kiến thức QUẢN TRỊ SẢN XUẤT cùng FPT software (Hà Nội) trong ngày Giáng Sinh 2020!
Một khóa đào tạo đầy những nhân duyên!

Sau khóa đào tạo nhận được rất nhiều lời đóng góp & cám ơn chân thành từ FPT software

Viết bình luận của bạn: