Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
27 JULY 2021

Cruelty-free Cosmetic

Cruelty-free Cosmetic (Mỹ Phẩm Không Tàn Nhãn)

Cruelty-free là một tuyên ngôn của thương hiệu, rằng sẽ không tiến hành thử nghiệm trên động vật. Trước đây, động vật được sử dụng để thử nghiệm các loại thuốc, mỹ phẩm, phụ gia thực phẩm... để đảm bảo sự an toàn trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên đây là một phương pháp lỗi thời và hoàn toàn không nhân đạo, trong khi hiện nay đã có rất nhiều phương pháp thử nghiệm thay thế.

Tiêu chuẩn cho Cruelty-free

Một thương hiệu được xem là Cruelty-free khi đáp ứng được ba tiêu chuẩn sau:

- Sản phẩm cuối cùng không thử nghiệm trên động vật

- Các nguyên liệu sử dụng không thử nghiệm trên động vật .

- Không có bên thứ ba thực hiện thử nghiệm trên động vật dưới danh nghĩa của công ty.

- Công ty không thử nghiệm trên động vật ngay cả khi luật pháp yêu cầu.

Điều gì chứng minh một thương hiệu là Cruelty-free?

Khi muốn tìm kiếm một sản phẩm Cruelty-free, bạn có thể tin vào sự đảm bảo của ba logo ở hình minh họa

Hiện nay PETA là tổ chức phổ biến nhất khi xét về quyền động vật. Các thương hiệu sẽ ký một lời cam kết không thử nghiệm trên động vật với bất kỳ nguyên liệu, công thức hay sản phẩm của mình.

 

Viết bình luận của bạn: