Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
07 JULY 2021

[Clean room]- Phòng sạch

Phòng sạch (clean room) là một căn phòng rất sạch sẽ, rất kín nơi mà lượng bụi trong không khí được hạn chế ở mức thấp nhất nhằm tránh gây nhiễm bẩn cho các linh kiện, thiết bị, sản phẩm trong quá trình chế tạo và sản xuất. Đồng thời trong phòng sạch, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình sản xuất, chế tạo phải kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ, áp suất và độ ẩm không khí bằng hệ thống điều khiển điện tử. Bên cạnh đó, phòng sạch còn được đảm bảo vô trùng, không có các khí độc hại theo đúng nghĩa “phòng sạch”. Trong điều kiện hiện nay, với các nhà máy sản xuất thì phòng sạch đã trở thành bộ phận không thể thiếu, là một tiêu chuẩn bắt buộc với các doanh nghiệp sản xuất dược, mỹ phẩm, thực phẩm hoặc bệnh viện.

Tiêu chuẩn phòng sạch thường phụ thuộc vào hàm lượng các hạt bụi lơ lửng trong không khí và bụi báo theo quy chuẩn nhất định.

Tiêu chuẩn phòng sạch class 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 là phòng sạch đạt cấp độ sạch giảm dần từ I – VI, dựa theo hàm lượng bụi dựa trên 1 mét khối không khí và tùy theo mỗi tiêu chuẩn: Federal Standard 209 (1963), Federal Standard 209 E (1992), ISO 14644-1, …. mà hàm lượng bụi sẽ khác nhau.

Dựa theo những tiêu chuẩn này phòng sạch class được phân thành các loại dưới đây:

1. Tiêu chuẩn phòng sạch class 1

– Là loại phòng thuộc các nhà máy sản xuất mạch tích hợp với công nghệ kích thước siêu nhỏ.

– Phòng sạch class 1 sạch hơn phòng sạch class 10

2. Tiêu chuẩn phòng sạch class 10

– Là loại phòng thuộc các nhà máy sản xuất bán dẫn dùng sản xuất các mạch tích hợp có bề rộng dưới 2 ILm.

– Phòng Sạch Class 10 sạch hơn phòng sạch class 100.

3. Tiêu chuẩn phòng sạch class 100

– Là loại phòng đòi hỏi không có vi khuẩn, bụi để sử dụng sản xuất các loại thuốc tiêm vô khuẩn.

– Là loại phòng phẫu thuật cấy mô.

– Là loại phòng hậu phẫu sau phẫu thuật cấy mô xương.

– Phòng Sạch Class 100 sạch hơn phòng sạch class 1.000

4. Tiêu chuẩn phòng sạch class 1.000

– Là loại phòng sản xuất trang thiết bị quang học chất lượng cao.

– Là loại phòng sản xuất bạc đạn kích thước siêu nhỏ.

– Phòng Sạch Class 1000 sạch hơn phòng sạch class 10.000.

5. Tiêu chuẩn phòng sạch class 10.000

– Là loại phòng lắp ráp trang thiết bị thủy lực, khí nén, các loại van điều khiển trợ động, các thiết bị định giờ và bộ truyền động chất lượng cao.

– Là loại phòng để sử dụng sản xuất các loại thuốc tiêm vô khuẩn.

– Phòng Sạch Class 10.000 sạch hơn phòng sạch class 100.000.\

6. Tiêu chuẩn phòng sạch class 100.000

– Là loại phòng dùng cho công việc liên quan đến quang học.

– Là loại phòng dùng lắp ráp linh kiện điện tử, thủy lực và khí nén.

– Là loại phòng dùng để sản xuất dược phẩm, thực phẩm.

Nguồn tham khảo INTECH

Viết bình luận của bạn: