Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
04 JUNE 2020

07 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng [18/09/2022]

7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng

 1. Lời nói đầu
  Lăn lộn với nghề chất lượng hơn 10 năm. Tôi kinh qua rất nhiều vấn đề, tôi cũng áp dụng rất nhiều phương pháp. Và sở hữu rất nhiều chứng nhận nghe rất “ kêu” như là: Black Belt 6 Sigma, chuyên gia giải quyết vấn đề, 8D, giải quyết vấn đề đột phá…
  Nhưng thật ra, hơn 90% vấn đề tôi lại giải quyết rất hiệu quả bằng 7 QC tool. Bảy công cụ vô cùng dễ học, dễ hiểu, dễ áp dụng. Tao ra kết quả nhanh nhất với nguồn lực tối thiểu nhất.
  Ngoài ra, một bí mật, 7 công cụ này còn giúp bạn giải quyết hiệu quả những vấn đề cá nhân trong cuộc sống của mình.
 2. Mục tiêu khóa học
  - Hiểu rõ từng công cụ trong 7 QC tool
  - Phân tích được khi nào thì dùng công cụ gì, ưu nhượt điểm của từng công cụ.
  - Làm chủ từng công cụ và áp dụng giải quyết vấn đề một cách độc lập
 3. Đối tượng học
  - Những người chưa biết gì về 7 QC tools nhưng yêu thích chất lượng
  - Trưởng phòng quản lý chất lượng, nhân viên chất lượng.
  - Các bạn làm trong khu vực sản xuất, muốn nâng cao kiến thức về chất lượng.
 4. Giá trị nổi bật- khác biệt của khóa học
  - Biến những thuật ngữ khô khan, khó hiểu của 7 QC tools thành những ví dụ đơn giản mà học viên có thể hiểu ngay tại khóa học.
  - Được hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc sau khóa học.
  - Được đem những vấn đề thực tế vào khóa học để mà giải đáp.
  - Bảo hành trọn đời
 5. Phương pháp đào tạo
  - Bài giảng
  - Trao đổi, thảo luận hai chiều.
  - Làm dự án nhóm.
  - Bài tập tình huống
  - Thuyết trình.

Nội dung cụ thể của chương trình

Ngày

Nội dung

Ngày 1

 • Phiếu kiểm soát( Checksheet)
 • Biểu đồ(Chart)
 • Biểu đồ nhân quả( Cause & Effect Diagram)

Ngày 1 & 2

 • Công cụ 5 why ( bổ sung cho biểu đồ nhân quả)
 • Biểu đồ Pareto
 • Biểu đồ phân bố( Histogram)

Ngày 2

 • Biểu đồ phân tán ( Scatter Diagram)
 • Biểu đồ kiểm soát ( Control Chart)
 • Làm bài tốt nghiệp

- Số ngày đào tạo: 02 ngày Chủ Nhật liên tiếp (18/09; 25/09/2022)

- Số lượng đào tạo: Tối đa 15 học viên/khóa.

- Địa điểm đào tạo: Online qua nền tảng Zoom, Google Meet

- Chi phí đào tạo: 1.400.000 VND. Đã bao gồm chứng nhận sau khóa học & Tài liệu đào tạo.

- Liên hệ đăng ký qua email: ceftworks@gmail.com hoặc hotline 0935.314.588 or click vào link: https://ceftworks.com/7-qc-tools

Viết bình luận của bạn: