Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
28 AUGUST 2019

Tiêu Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (Tháng 10/2019)

XÂY DỰNG & ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017

Giới thiệu:

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết và cách thực hành xây dựng & áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) Phòng thử nghiệm & hiệu chuẩn (PTN) nhằm nâng cao trình độ quản lý, phát triển năng lực kỹ thuật và có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kỹ thuật.

Mục đích

Cung cấp cho học viên những kiến thức về:

 • Các nguyên tắc cơ bản & lợi ích của ISO/IEC 17025:2017 khi áp dụng trong PTN.
 • Các yêu cầu chung về năng lực cần thực hiện trong PTN theo ISO/IEC 17025:2017.
 • Cách thức xây dựng hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025:2017
 • Áp dụng, duy trì hệ thống ISO/IEC 17025:2017
 • Cách thức chuẩn bị và xin công nhận phù hợp các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017

Tóm tắt nội dung khóa học

1-Phần lý thuyết:

Ngày 1:

 • Giới thiệu ISO/IEC 17025:
  • Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến HTQLCL của PTN;
  • Hệ thống quản lý chất lượng PTN
   • Các yêu cầu chung
   • Các yêu cầu về cơ cấu
   • Các yêu cầu về nguồn lực
   • Các yêu cầu về quá trình
   • Các yêu cầu về hệ thống quản lý

Ngày 2:

 • Cách thức xây dựng hệ thống văn bản;
  • Soạn thảo STCL
  • Soạn thảo các thủ tục
  • Soạn thảo các hướng dẫn phương pháp thử và hướng dẫn công việc
  • Soạn thảo các văn bản khác
 • Áp dụng và duy trì HTQLCL của PTN;
 • Chuẩn bị cho việc đánh giá công nhận;
  • Tìm hiểu các yêu cầu bổ sung của cơ quan công nhận
 • Duy trì và cải tiến HTQLCL của PTN;

2-Phần thực hành

 • Các bài tập thực hành;
 • Thảo luận;
 • Giải đáp thắc mắc;

3-Làm bài kiểm tra (Kiểm tra cuối khóa và cấp giấy chứng nhận)

Đối tượng tham dự

 • Sinh viên mới ra trường, nhân sự kỹ thuật.
 • Các phòng thí nghiệm có nhu cầu xây dựng ISO/IEC 17025:2017.

Thời gian - 02 ngày.

Viết bình luận của bạn: