Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
28 AUGUST 2019

Tiêu Chuẩn FSSC 22000 version 5

Tổng quan về khóa đào tạo: 

 Các yêu cầu bổ sung cập nhật được quy định trong tiêu chuẩn FSSC 22000 Version 5

Những thay đổi cần thiết đối với Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm 

Mục tiêu khóa đào tạo

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên có thể: 

 Hiểu rõ được các yêu cầu của tiêu chuẩn FSSC 22000 version 5

 Trang bị đầy đủ các kiến thức về tiêu chuẩn thông tin chuyển đổi phiên bản mới chính xác nhất theo tiêu chuẩn FSSC 22000 version 5

Có kỹ năng để có thể hoạch định, kiểm soát và thực hiện cuộc đánh giá nội bộ hệ thống FSSC 22000 version 5 tại doanh nghiệp một cách bài bản, có hệ thống và điều quan trọng nhất là biết cách phát hiện các điểm không phù hợp - kể cả các điểm không phù hợp đang tồn tại lẫn các nguy cơ xảy ra điểm không phù hợp - nhằm giúp các phòng ban trong doanh nghiệp cải tiến các kết quả thực hiện về an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000 version 5 

Đối tượng tham dự 

Giám đốc, Trưởng phòng,Đại diện lãnh đạo và Cá nhân chịu trách nhiệm mảng An Toàn Vệ Sinh Thực phẩm

Cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm: QA, QC, cán bộ phòng thí nghiệm, cán bộ kỹ thuật.

Giảng viên, Sinh Viên khoa công nghệ thực phẩm, hóa học các trường đại học, cao đẳng. 

 

Viết bình luận của bạn: