Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
27 JUNE 2018

Kỹ năng thuyết trình dự án

Được giao phó thực hiện 1 dự án là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của 1 Kỹ Sư, tuy nhiên với đặc thù là dân kỹ thuật, khả năng sử dụng ngôn ngữ để giải thích 1 vấn đề sao cho hiệu quả trước mặt hội đồng thẩm định luôn là thử thách không nhỏ với nhiều người.

Nắm được nhu cầu đó, ceftworks xin trân trọng giới thiệu đến tất cả mọi người khóa đào tạo Thuyết Trình Dự Án hiệu quả. Thông qua khóa đào tạo, học viên sẽ có khả năng thống kê thông tin và sử dụng dữ liệu hiệu quả cho dự án của mình. Từ đó nâng cao tính thuyết phục của dự án;

Viết bình luận của bạn: